RUDI NE VE, V KATERI ZABOJNIK NAJ ODLOŽI ODPADEK!

VI VESTE?

LEGENDA ODPADKOV

Papir

časopisi, revije, papirni izdelki, manjša kartonska embalaža

Steklo

steklenice, steklena embalaža

Embalaža

plastenke, embalaža iz plastičnih mas, plastične vrečke, folija, pločevinke, konzerve živil, tetrapak, plastični kozarci

Kovine

pločevinke, konzerve, kovinski zamaški

Biološki odpadki

kuhinjski odpadki, vrtni odpadki

Preostanek odpadkov

odpadki, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od omenjenih skupin

Nevarni odpadki

odpadki, ki vsebujejo okolju odpadki nevarne snovi

Kosovni odpadki

odpadki, ki jih zaradi oblike, velikosti ali teže ne moremo oddati v posodo ali zabojnik

Odpadna električna in elektronska oprema

gospodinjski aparati, radio in mobilni telefoni, električni gospodinjski aparati

Gradbeni odpadki

ostanki gradbenega materiala

LEGENDA ODLAGALIŠČ

EO - ekološki otoki

ZC - zbirni center

KOM - kompostnik

ZRB - rjav zabojnik

ZPO - zelen zabojnik za preostanek odpadkov

MZNO - premični zabojnik za nevarne odpadke (v času akcij)

RZ - rumen zabojnik